آرشیو ماهانه: دسامبر 2020

تاسیس وال ارتباطی ایرانی بخاطر مواقع بحرانی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، چنانچه زلزله یا چک پیوستگی بیفتد، نخستین اثرش معادل آب، برق، گاز، جاده و ارتباطات تلفنی است. البته مقدور است جدی موقت بعضی از خدمات بخاطر مردم بحران زده قابل تحمل باشد، ولی قطع ارتباطات تلفنی یعنی بی خبری نیروهای امدادی، یعنی مشخص محو که کجا آسیب موکد تری دیده، خواه کجا آدم نیاز…