کشف مکانیسم جدیدی که در بروز آلزایمر کاری است

به گزارش ایسنا و بوسیله نقل از فلیپبرد، پژوهشگران “دانشگاه متروپولیتن توکیو” (TMU)، مکانیسم جدیدی را کشف کرده اند که سنبله های “پروتئین تاو” (tau protein) به میانجی آن درون مغز ابداع می شوند. این پژوهش نشان می دهد که ابراز جهش خاصی در یک آنزیم موسوم به “MARK4” می تواند ویژگی های پروتئین تاو را تغییر دهد و امکان متراکم شدن آن را تحول دهد و آن را نامحلول تر سازد. شاید نتایج این استیناف بتواند به ارائه درمان های غیرمنتظره ای منجر شود.

آلزایمر، طوری است که زندگی بیمار را تغییر می دهد و او را ضعیف می کند. درون حال حاضر، میلیون ها نفر تو سراسر گیتی به این بلای ناگهانی مبتلا هستند.

پروتئین تاو که داخل نورون های دستگاه خشمناک مرکزی فراوان هستند، در صورت از دست دادن راندمان خویشتن می توانند عامل اصلی ابراز آلزایمر باشند. تولید زیاد از وزن این پروتئین می تواند تراکم قابل توجهی از آنها را پدید آورد که چسبندگی دارند. این غلظت چسبنده می تواند بوسیله مرگ نورون ها، نقص حافظه و همچنین نقص در عملکرد حرکتی منجر شود. دریافتن دلیل و مکانیسم ورای این فرآیند می تواند به ارائه علاج های جدید و اسلوب هایی برای پیشگیری از آلزایمر دستیار کند.

پژوهشگران تو این پروژه، نقش آنزیم MARK4 را در بروز مصیبت آلزایمر مورد معاینه قرار دادند. هنگامی که عملکرد همگی چیز عادی باشد، پروتئین تاو، بخش مهمی از ساختار سلول یا استخوان بندی سلولی به شمار می رود.

مشکلات هنگامی آغاز می شوند که ژن مربوط به آنزیم MARK4 دچار جهش می شود. استیناف های پیشین تکاپو کرده اند تا وفاق این موضوع را با افزودن سربزرگی ابتلا به آلزایمر نشان دهند اما دلیل آن بی پرده نبود.

پژوهشگران درون این پروژه جدید، این جنبش ها را بوسیله قیافه مصنوعی به مگس سرکه ارائه کردند در مقابل این نوع مگس می تواند متشابه مردم بوسیله تولید پروتئین تاو بپردازد. سپس به تجسس عملکرد پروتئین در این جانداران پرداختند.

تجسس ها نشان داد که جهش در آنزیم MARK4 می تواند تغییراتی را در پروتئین تاو پدید آورد و یک شکل آسیب شناسی از تاو ساختن کند. این تغییرات موجب می شوند که پروتئین تاو، خوشه های پیچیده ای را ابداع بطی ء که به نورون ها آسیب می رسانند.

شاید بینش های جدیدی که از این پژوهش به دست آمده اند، بتوانند به عرضه تداوی های جدید و متد های پیشگیری از ابراز بیماری های تندخو معاون کنند.

این پژوهش، درون “Journal of Biological Chemistry” بوسیله طبع رسید.

انتهای پیام