کریستال مایع گونه مقابله با جعل اسناد توسط چاپگرهای جوهرافشان

به گزارش ایسنا و به نقل از نانومگزین، گروهی از پژوهشگران زور ای، ماده ای ساختن کرده اند که شاید بتوان از آن بوسیله جای گوهر درون چاپگرهای جوهرافشان استفاده کرده و به این ترتیب از جعل اسناد جلوگیری کرد.

پژوهشگران “موسسه دانش و فناوری الزام جنوبی”(KIST) توانسته اند نوعی فناوری را با توفیق ابداع کنند. در این فناوری، کریستال های مایعی محتوی چندین لایه و با کلفتی کدر مو مخلوق می شوند که فردی های آب دوستی و آب گریزی را نیز دارند.

هنگامی که نوعی افزودنی خاص موسوم بوسیله “chiral dopant” با ماده کریستال مایع ادغام می شود، مولکول های کریستال مایع بوسیله صورت خودجوش شروع به ماتم می کنند تا یک ساختار مارپیچی را شکل دهند. این ساختار، به یک ماده کریستال نوری موسوم بوسیله “کریستال مایع کلستریک”(ChLCD) بازمی گردد که می تواند رنگ را عاری افزودن رنگدانه و تنها با انعکاس کشش موج های خاصی از نور نشان دهد.

این نور، ویژگی قطبش مدور را دارد و به خاطر این ویژگی، تنها درون یک جهت می چرخد. این محدودیت می تواند امکان واضح و مکنون شدن ته رنگ ها را با تغییر وضعیت قطبش فراهم یواش.

اعاده ساختار مایع کریستال، این امکان را مجهز می کند تا ماده ای مخلوق شود که دو یا چند ویژگی متفاوت را بوسیله صورت همزمان دارد. برای ساخت موادی محتوی چندین لایه، باید هر لایه روی لایه دیگر ساخته شود و این روند پیچیده حاجت به خلق یک فناوری دارد.

پژوهشگران طی این سیلان توانستند چندین لایه را تفکیک کنند که هر کدام به صورت مجزا برازنده کنترل بودند. این روند، یک فناوری جدید برای ساخت کریستال های منی چندین لایه است که به شفیع یک روند ساده قیافه می گیرد.

حکیم “سانگ سئوک لی”(Sang-seok Lee)، سرپرست این پروژه گفت: آنچه ما ابداع کرده ایم، سیاق میسر ای برای ابداع کریستال های چیز ابکی چند لایه است و ما امیدواریم که این پژوهش، اساسی برای افزایش مواد نوری انحصار به بی مانند به مواد باشد.

وی افزود: ما در رویت داریم با دستیار این فناوری جدید، ذرات کاربردی متنوعی را برای توسعه مواد ترکیبی خلق کنیم.

این پژوهش، در مجله “Advanced Materials” بوسیله چاپ رسید.

انتهای پیام