کرمی که ته رنگ ها را عاری چشم می بیند!

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، محققان دانشگاه “ییل” شواهدی یافته اند که نشان می دهد یک طرز از کرم می تواند رنگ آبی را حتی اگر چشم خواه هر نوع سیستم شایعه دیگر نداشته باشد نیز تشخیص دهد. این آویشن طی آزمایشات خود دریافت که رنگ باکتری های مضر بر اجتناب یا حاضر بودن اجتناب کرم ها از آنها تأثیر دارد.

این گونه از کرم که “C. elegans” نام دارد، از باکتری های موجود تو مقبره نگرش زندگی خود تغذیه می کند، اما یکی از کمترین موارد مورد علاقه آن باکتری “سودوموناس آئروژینوزا” است که یک میکروب سمی است که از قضا بوسیله رنگ آبی روشن است. تاکنون فرض نمی شد که رنگ جزیی این باکتری نقش مستقیمی داخل رفتار اجتنابی کرم ها نسبت به آن داشته باشد، چرا که این نوع کرم، کور است و خیر چشم دارد و خیر هیچ گیرنده نوری یا حتی ژن های لازمی که به حیوانات اجازه می دهد اثر جزیی ها را درک کنند.

اما محققان دانشگاه “ییل” درون این بررسی جدید دریافتند که رنگ آبی بر رفتار این کرم ها تأثیر می گذارد. به دید می رسد این موجودات از طرز دیگری برای درک رنگ استفاده می کنند.

تو آزمایش های دیگر، این تیم نورهای با رنگ های مختلف را به باکتری بی رنگ “ای کولی” که غذای واقعی این موهبت ها است، تاباند. فداکار از موهبت ها تحت نورپردازی خاصی از غذای بی خطر خویشتن پرهیز می کردند، در حالی که فداکار دیگر به یک فام ویژه و یک سیگنال شیمیایی حاجت داشتند تا تصمیم بگیرند از باکتری های مشخص دور شوند. در هر صورت، محققان اطلاع دادن کردند که رنگ تلالو حداقل تا حدودی بر رفتار کرم ها تأثیر می گذارد.

این تیم با دنباله تحقیقات خویشتن توانست به طور خاص دو ژن را شناسایی نرم که با اقتدار حساسیت ته رنگ در این کرم ها بستگی دارند. درون سایر حیوانات، این ژن ها مربوط بوسیله مسیرهای پاسخ فشار سلولی هستند و توسط نور ماوراء بنفش کوشا می شوند. درون حالی که محققان از عملکرد باریک بین آن اطمینان ندارند، حدس می زنند که این موهبت ها بوسیله نوعی از این مسیرها برای درک اثر جزیی استفاده می کنند و بوسیله عنوان یکی از ابزارهای موجود در خود، فضا گرداگرد خویشتن را اینگونه حس می کنند.

“مایکل نیتاباخ” یکی از نویسندگان این جستجو می گوید: کار کننده که این موهبت انجام می دهد کاری بسیار هوشمندانه است. آنها سعی دارند با به کارگیری همزمان چندین حس، شمایل دقیق تری از واقعیت موجود در خارج ساختن کنند.

بدون تردید برای حس بهتر این شاهکار طبیعت به مطالعات بیشتری احتیاج خواهد بود، اما این یک معیار جذاب دیگر از تیرگی بی مهرگان نسبت بوسیله تصور ما است.

این مطالعه تو نامه Science منتشر شده است.

انتهای پیام