چه مدت تعامل با فرد آلوده به کرونا، شما را ناخوش می کند؟

بوسیله گزارش نیوز، حتی در فضا های داخلی که ظن گسترش ویروس کرونا وجود دارد، اقتدار ویروس در انتقال از یک شخص به فرد دیگر به عوامل مختلفی ازجمله گردش هوا، مصرف از ماسک، تعظیم بور اجتماعی، بار ویروسی فرید آلوده، اندازه فضای داخلی و دیگر موارد بستگی دارد. با توجه به موارد ذکرشده به لطافت محققان دانشگاه MIT (سازمان فناوری ماساچوست امریکا) با کاربرد از مدل های ریاضی، ظن ابتلا به کووید-۱۹ را با حضور فرد آلوده پیش دماغ کردند. تا اینکه مفیدتر اینکه محققان از تمام یافته های خود برای خلق وب سایتی استعمال کردند که کاربران بتوانند به طور اختصاص با چندین متغیر واردشده تا به آنان کمک شود خطر مرتبط با قرار شهود در یک محیط مدنی داخلی را تعیین کنند.

بدون اغراق بازی با وب سایت نمایش شده زیاد دوست داشتنی است. بوسیله غیراز برگزینی از سیاهه محیط های داخلی قرین رستوران، کلیسا یا خانه، کاربران می توانند متراژ یک اتاق مشخص، ارتفاع سقف، سیستم تهویه و تازگی را نیز مشخص کنند. با توجه به رفتار انسان، کاربران می توانند فاحش کنند که افراد خلوت هستند و یا با صدای بلند گفتگو می کنند، چند درصد از افراد در حجره ماسک دارند، چه نوع ماسک هایی استفاده کردند و حتی تحمل سربزرگی درون افراد فراهم تو اتاق بوسیله چه میزان است.

بوسیله عنوان مثال در یک اتاق ۵۰۰ فوت مربع با سقف های اهتزاز ۱۰ فوتی که افراد به صورت ایستاده و با صدای غریزی صحبت و ۵۰ درصد از افراد از ماسک کاربرد می کنند، این سایت اطلاع دادن کرد که دو نفر می توانند بوسیله مدت دو روزگار داخل اتاق حضور داشته باشند بدون اینکه خطر متناسب توجهی برای ابتلا به ویروس کرونا حیات داشته باشد. این مورد پهلو اساس این که هیچ ویژگی در اتاق از ماسک استفاده نکرده باشد، ۴۵ دقیقه بود.

بدیهی است که با توجه به سرعت انتشار ویروس کرونا، افراد نباید برای حضور در اجتماعات داخلی دستور کار ریزی و یا مشارکت کنند. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده (CDC) به لطافت تو نحوه تعریف تماس نزدیک تجدیدنظر کرده است و توصیه می کند افراد با ردیاب کنترل، آزمایش و قرنطینه شوند.

پیش ازاین، بستگی نزدیک حداقل ۱۵ دقیقه درون فواصل بی حد با بور ۱۸ متورم (۱۸۰ سانتی متر) از شخص مشغول به کووید-۱۹ وجود. اکنون، اعلام شده مناسبت نزدیک افراد با بی همتا آلوده به ویروس طی ۲۴ ساعت، حداقل ۱۵ دقیقه باشد.

فقط می توان امیدوار حیات که واکسن های فایزر (Pfizer) و مدرنا (Moderna) بتوانند به ما دستیار کنند تا هنگام چند ماه آینده از ویروس کرونا عبور کنیم. دکتر آنتونی فاوئچی، مدیر اداره آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا و یکی از مقامات بزرگ ستاد مبارزه با کرونای دژ سفید گفته است که تا تابستان سال آینده امکان پذیر است زندگی بوسیله حالت عادی برگردد.

انتهای پیام