چرا ابتلا به آنفلوآنزا درون مادران باردار خطرناک است؟

بهSGHAROOOON گزارش مدیکال نیوز، گروهی از محققان موسسه دانشگاه فناوری سلطنتی ملبورن (RMIT) علت این که چرا آنفلوآنزا می تواند منجر به مالیات بالفعل مهلکی در دوران بارداری شود را توضیح می دهند و اشاره می کنند که ویروس تنها در دستگاه تنفسی باقی نمی ماند، بلکه درون بدن پخش می شود.

این مطالعه که در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم (PNAS) منتشرشده، مدال می دهد که عفونت ویروس آنفلوآنزا( A (A IAV در دوران بارداری، با بود عدم ارجاع عمودی از قاعده جفت، باعث مالیات موکد در پاپا و طفل می. شود حتی اگر ویروس به طور مستقیم روی مرحله تاثیر نگذارد، بازهم می تواند منجر بوسیله عوارض شدیدی درون بدن مادر.

شود این معاینه اطلاعات جدیدی در مورد اینکه چرا برخی از مادران و نوزادان متولد نشده آنان طی عفونت آنفلوآنزا دچار عوارض شدید می شوند را فراهم می کند و می تواند به دریافتن بهتر دانشمندان در نحوه انتشار-کووید ۱۹ از کبد ها به سایر قسمت های بدن کمک.

درنگ گسترش از طریق گشت

خون یافته های این تحقیق که از آزمایش های ایفا شده بر روی مدل های حیوانی به دست آمده، چگونگی انتقال ویروس از ریه ها به سیستم های دیگر و  خلق کردن بیماری شدید را نشان می. دهد این گروه: گفت ویروس از ریه ها و از طریق رگ های خونی به سیستم گردش خون نقل مکان می شود و منجر به یک نفوذ کردن حمایت بیش فعالی مضر می.

شود این گروه تاثیر ویروس را کنار روی موش های غیر باردار و باردار مشاهده. کرد جالب اینجاست که آنان دریافتند که تو موش های غیر باردار، این عفونت بوسیله دوست خود محلول می شود و فقط درون ریه ها پاینده می.

ماند از طرف دیگر، در موش های باردار، این ویروس از طریق رگ های اصلی مادر، ازجمله آئورت به سایر قسمت های بدن نحو یافته و منجر بوسیله ناراحتی می. شود رگ های خونی سالم حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد گشاد می شوند تا خون آزادانه جریان یابد، درحالی که رگ های خونی آلوده به آنفلوآنزا فقط در ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت گشاد می شوند خواه ایفا می.

کنند درنتیجه، ترویج با افزایش واسطه های پیش التهابی، ضدویروسی و هجوم گلبول های سفید، یک موج عروق محیطی را تهییج کرده و غیر از موج عروقی، گردش خون نیز ذیل خاصیت قرارگرفته.

است نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیستم عروقی، مرکز عوارض بالفعل آسیب ناشی از آنفلوآنزا درون عهد ابستنی.

است دکتر استلا لیونگ، دستیار علو دکترا دانشگاه فناوری سلطنتی ملبورن، اظهار: “کرد ما مدت طولانی است که می دانیم آنفلوآنزا می تواند عوارض قطعی برای والده و جنین خلق کند، اما چگونگی این اتفاق به روشنی حس نشده. ”

است وی اضافه: “کرد ما سیستم کنف سرکوب شده را که داخل ابستنی اتفاق می افتد، عاصی می دانستیم، اما آنچه می بینیم برعکس است، عفونت آنفلوآنزا منجر به افزایش شدید پاسخ ایمنی بدن می. شود التهابی که در جهیز گردش خون یافتیم، بسیار طاقت فرسا و مانند “یک موج” عروقی است که آسیب جدی تو سراسر بدن ساختن می. ”

کند وی: افزود برای تایید سازوکار جدید که می تواند به بهبود روش های درمانی جدید آنفلوآنزا، به ویژه در زنان باردار معاون کند، مطالعات بیشتری لازم.

است پروفسور جان اولیری، استاد کالج ترینیتی دوبلین: گفت” کشف موج ” عروقی ناشی از آنفلوانزا یکی از مهمترین صعود ها در بیماری های التهابی و عفونی هنگام ۳۰ سال گذشته است و پیامدهای قابل توجهی برای سایر عفونت های ویروسی، ازجمله-کووید ۱۹.

دارد عوارض

ابستنی درون عهد بارداری، جفت پروتئین و DNA وهله را در خون مادر ترشح می کند و منجر بوسیله بیم مهم می.  شود این گروه دریافت که عفونت آنفلوآنزا ممکن است تپش را از کنترل خارج کند و باعث عارضه التهابی سیستمیک کامل.

شود نفوذ و افزایش سطح چسبندگی مولکول های ناشی از موج عروقی علت یک اختلال عملکرد عروقی عمیق می شود که ممکن است منجر به تاخیر رشد جفت و محدودیت رشد داخل رحمی. شود سایر عوارض امکان پذیر است شامل آماج ای از هیپوکسی مغز جفت و جنینی یا کمبود اکسیژن تو مغز جنین و افزایش  DNA آزاد جنین داخل گردش خون و گیرنده محلول Fms مرتبط با تیروزین کیناز (۱) FLT۱ باشد که با پره اکلامپسی، عارضه خطرناک بارداری که با فشارخون بلندی معین می شود و ممکن است باعث جهش مادر شود، مرتبط.

هستند محققان در این رسیدگی نتیجه گرفتند که عفونت آنفلوآنزا تو دوران ابستنی باعث تحول قابل توجه سیستمیک عروقی در مادران باردار می شود که شاید جریان خون مهیب جفت و جنین را سرکوب. درنگ این مطالعه روی موش ها یک معرفت اساسی و یک الگو درباره چگونگی پاسخ امان به ویروس تنفسی شبیه آنفلوآنزا را حاضر می کند و به نعوظ خاص آسیب شناسی های مادر و وهله را داخل عهد ابستنی هدایت می.

کند محققان معتقدند که این مطالعه می تواند بنیاد ساز تولید داروهایی باشد که التهاب عروقی را هدف قرار می دهند و می تواند به زنان بارداری که مبتلابه عفونت آنفلوآنزا هستند نیز معاون.

کند انتهای