وقتی لوح به پلاستیک دگرگونی می شود!

به گزارش ایسنا و بوسیله نقل از ساینس دیلی، تبدیل کردن پلاستیک های پتروشیمی بوسیله پلاستیک های تجدیدپذیر و قابل تجزیه زیستی، بسیار بغرنج است. مسئله تولید نیز می تواند به مواد شیمیایی سمی نیاز داشته باشد و خرج زیادی در پهلو دارد؛ اما پژوهشگران آمریکایی با استفاده از محصولات جانبی چوب، فرمان غیرمنتظره ای عمل داده اند که برای تولید پلاستیک های زیستی بادوام تر و پایدارتر امیدوارکننده است.

پژوهشگران “دانشگاه ییل” (Yale University) آمریکا درون تجسس جدیدی، روند تجزیه ماتریس متخلخل کوهمیز طبیعی را علامت داده اند. بوسیله گفته پژوهشگران، ماده به دست آمده، غلبه مکانیکی، ابدیت و ایستادگی بالایی را نشان انصاف. این ماده در مقایسه با پلاستیک های مخلوق شده از نفت و سایر پلاستیک های قابل تجزیه زیستی می تواند در هوا طبیعی بازیافت شود، تجزیه زیستی امن داشته باشد و اثرات محیطی کمتری بخاطر چرخه زندگی به همراه بیاورد.

“یوآن یائو” (Yuan Yao)، از پژوهشگران این پروژه گفت: افراد بسیاری تکاپو کرده اند تا این طور پلیمرهایی را ارائه دهند، اما نتیجه کار آنها طوری نبوده است که بتواند جایگزین پلاستیک های کنونی شود. ما یک فرآیند ساده ساخت ابداع کرده ایم که پلاستیک های مبتنی پیاده شدن زیست توده را از تخته تولید می کند. این پلاستیک ها می توانند محدودیت های مکانیکی خوبی نیز داشته باشند.

پژوهشگران برای این فقره از پودر تخته مصرف کردند که معمولا در کارخانه های تولید الوار بوسیله عنوان زباله دور ریخته می شود. سپس ساختار متخلخل پودر تخته را با یک مشروع ژرف سزاوار سرزنش تجزیه زیستی و برازنده بازیافت ترکیب کردند. خیساندن به دست آمده، محتوای جامدی دارد که می تواند عاری شکسته شدن، داخل قالب قرار بگیرد و تیره شود.

پژوهشگران پس از این مراحل، ارزیابی جامعی بخاطر آزمایش تاثیرات پلاستیک های زیستی و مقایسه آن با پلاستیک های معمولی انجام دادند. آنها ورقه های پلاستیکی به دست آمده را درون خاک دفن کردند و دریافتند که ورقه های پلاستیکی پس از سه گانه ماه کاملا از بین رفته اند. همچنین امکان بازیافت و استعمال دوباره از آنها حیات دارد.

“یائو” تصریح کرد: این پلاستیک از دید من واقعا خوب است، بمنظور قابلیت بازیافت و تجزیه زیستی را دارد.

این پژوهش درون نامه “Nature Sustainability” به طبع رسید.

انتهای پیام