واردات و ثبت گوشی مسافری تا وقوف ثانوی بدون مانع است

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه ی تلفن همراه، از ادامه ی روند ارائه و ثبت تلفن مسافری با کد ملی تا اطلاع ثانوی خبر رحم. پس ازآن از اتصال سامانه ی ثبت گوشی مسافری به سامانه ی ناجا، امکان ثبت گوشی مسافری بدون مسافرت بوسیله خارج از سرزمین وجود نداشت. بااین حال، بعد از تعرض های رؤسای اتحادیه ی صنف موبایل به این قانون، مقرر شد با توجه بوسیله نزدیک شدن به ایام عید و التهاب بازار، مسئله ثبت گوشی مسافری به حالت قبل برگردد و این طریق تا معارفه ثانوی امتداد داشته باشد.مقاله ی مرتبط:امکان ثبت نامحدود گوشی مسافری مجددا حاضر شد [بوسیله روزرسانی]

ماه گذشته، طرح ثبت تلفن همراه درون قالب گوشی مسافری با کدملی برای وهله دوم تمدید شده وجود و پیش دماغ می شد این طرح سپس از گذشت یک ماه تسلسل نشود؛ اما به نظر می رسد ثبت تلفن مسافری با کدملی افراد تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. مهتر هم گذاری ی تلفن همراه درباره ی این موضوع گفت:در میتینگ ی هفته ی جاری که با آستان وزیر ملک و دیگر افراد مرتبط با مرزوبوم ی راسته تلفن همراه برگزار شد، با تکیه بر توضیحات کارشناسی درزمینه ی واردات و تأمین حاجت بازار، مقرر شد تا شناسایی ثانوی ارائه و ثبت رجیستری تلفن همراه به سر گذشته امتداد یابد.

این تصمیم داخل حالی اجرایی خواهد شد که درصورت تأمین حاجت بازار، واردکنندگان و شرکت های تجاری روال گذشته کنار خواهند گذاشت و تصمیم جدیدی برای بازار تلفن همراه و ثبت گوشی اتخاذ می شود.

درستی درادامه تأکید کرد درزمینه ی ثبت و واردات تلفن همراه با کدملی، راست و حقوق نوبت باید پرداخت شود. همچنین، شرایط برای شرکت ها و واردکنندگان باید فراهم و مقدار ارز مربوط بوسیله واردات تلفن همراه باید تعیین شود.

 بیشتر بخوانید:رخصت معادل برق استخراج کنندگان ارز دیجیتال صادر شدآذری جهرمی: اندروید سفارشی شده تو روش استآذری جهرمی: سرویس دهندگان اینترنت دو هفته برای بهبود خدمات فرصت دارندتوضیحات سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در تک حمله اینترنتی به این سامانهاستعلام مقدار گوشی موبایل از سامانه ۱۲۴ مقدور شد