مهندسی ژنتیک محصولات کشاورزی برای جذب آهن بیشتر

به گزارش ایسنا و بوسیله نقل از وب سایت رسمی دانشگاه استنفورد، کشف یک شکل سازگار با محیط زیست از مهندسی ژنتیک گیاهان، می تواند زمین بیشتری را برای تولید مواد غذایی فراهم کند.

ارزیابی زده می شود که جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر برسد؛ در نتیجه کشف کردن راهی برای تولید مواد غذایی لازم، موضوع مهمی به شمار می رود. تقریباً یک سوم زمین های کشت جهان، به نزول آهن دچار هستند؛ به همین دلیل برای به دست آوردن محصولات مهمی قرین ذرت و سویا ارزان نیستند.

پژوهشگران “دانشگاه استنفورد” (Stanford University) تو بررسی های خود، یک سازگاری ژنتیکی را کشف کردند که می تواند امکان نمو گیاهان بادوام را در این گونه زمین ها فراهم یواش. آنها توانستند مکانیسم های ژنتیکی مؤثر داخل بقای گیاهان را داخل این پژوهش نشان دهند.

“الیزابت ستلی ” (Elizabeth Sattely)، استادیار مهندسی شیمی دانشگاه استنفورد و سرپرست این پروژه عقیده دارد که این پژوهش می تواند درون آینده، دانشمندان را درون یکدلی این مکانیسم به ژنوم محصولات یاری دهد و زمین های بیشتری را برای تولید مواد غذایی فراهم نرم تا مهندسی ژنتیک گیاهان به لباس سازگار با طبیعت صورت گیرد.

وی در این باره گفت: شاید بتوانیم از این فردی های بقا استفاده کنیم و آنها را به جایی که مد دیدن ماست، انتقال دهیم.

ستلی و گروهش، میکروبیوم های خاک را مورد معاینه قرار دادند. این میکروبیوم ها ، جامعه ای از میکروب ها هستند که در دوره ریشه گیاهان ساکن هستند و بوسیله آنها در پردازش مواد مغذی کمک می کنند. این کار میکروبیوم ها ، با همان روشی صورت می گیرد که باکتری روده به هضم غذای انسان دستیار می بطی ء.

دانشمندان تاکنون، اطلاعات بسیاری در مورد سقوط آهن جمع آوری کرده اند. بسیاری از زمین های کشاورزی در سرتاسر دنیا از یکسره آمریکا، مقبره قلیایی دارند که عملکرد آن مشابه یک روزگار شیمیایی است و آهن را در زمین محبوس می نرم. پژوهشگران پس از بررسی این مشکل، دریافتند که چگونه گیاهی مانند “رشادی شنوایی موشی” (Arabidopsis thaliana) می تواند به خاطر تعامل با خاک قلیایی، بر کمبود آهن غلبه کند. پژوهشگران درون این پروژه نشان دادند که جوهر های رشادی گوش موشی می توانند مولکولی از خانواده “کومارین ” (coumarin) را تولید کنند که در جذب آهن مؤثر است.

ستلی و همکارانش داخل آزمایش های اخیر خود، اسلوب دیگری را ارائه دادند تا کومارین بتواند به دستگاه آن، به رشادی گوش موشی در مأنوس شدن با شرایط خاک قلیایی معاون کند.

مولکول های کومارین که توسط این خار به خاک سیاق پیدا می کنند، باکتری خاصی را حذف می نرم. از آنجا که این باکتری همچنین برای رشد، به آهن نیاز دارد، حدس پژوهشگران این است که گیاه سعی دارد تا دستیابی خود را به مواد معدنی رادیکال حفظ نرم. “ماتیاس ووگس ” (Mathias Voges)، از پژوهشگران این پروژه گفت: رشادی گوش موشی، خوش نویسی متابولیک خاصی دارد که هنگام محدود وجود داشتن پس انداز آهن، مزار دوره و میکروبیوم ریشه خویشتن را از نظر شیمیایی تغییر می دهد.

پژوهشگران برای بررسی این تعامل های شیمیایی که ور از چشم انسان رخ می دهند، فرآیندی به خشکی امدن بن روش “آب کشت” یا “کشت هیدروپونیک ” (Hydroponics) ساختن کردند. آنها رشادی شنوایی موشی را در آبی که حاوی ذخایر شیمیایی و مواد معدنی گور های قلیایی بود، پرورش دادند.

شعار پژوهشگران این است تا پلتفرم کشت هیدروپونیک را برای ساختن محیط های متفاوت به کار ببرند و نحوه خاصیت گیاهان بوسیله شرایط دیگر را مورد تجسس استراحت دهند. آنها تلاش می کنند تا نحوه سازگاری دوپامین را بهتر درک کنند تا بهتر بتوانند از عهده مهندسی ژنتیکی محصولاتی مشابه ذرت و درس آنها تو خاک قلیایی برآیند. ستلی عقیده دارد که با استعمال از نتایج این پژوهش می استعداد به سلسله دوم مهندسی ژنتیک گیاهان رسید.

انتهای پیام