فناوری جدیدی بخاطر کاهش انفجار ابزار الکترونیکی

بهSGHAROOOON گزارش ایسنا و به نقل از ساینمگ، باتری های تلفن همراه اغلب آنقدر گرم می شوند که امکان آتش گرفتن آنها بود دارد. این بغرنج در بیشتر موارد، بوسیله باتری های لیتیوم- یون برمی گردد. این باتری ها به رغم فراهم کردن شارژ بلندمدت بخاطر ابزار خود، می توانند دما آن را همچنین بالا ببرند.

پژوهشگران “دانشگاه تگزاس ای اند ام” (Texas A