فعالسازی اینترنت رایگان صحت دارد؟

به گزارش همشهری آنلاین، اسماعیل رادکانی مشاور مدیرعامل شرکت زیرساخت درون امور فنی درون گفت و گو با ایرنا ضمن تکذیب این خبر، افزود: نمی دانم این خبر چطور از قول غلام درون رسانه ها نقل شده است. اصلا این طور چیزی درون حوزه وظایف غلام ازاله که بخواهم درباره آن گفتگو کنم.

بر اساس این شایعه، «بسته های اینترنت با ظرفیت ۲۰ گیگ برای مشترکین اینترنت خانگی و ۵ گیگ برای مشترکین تلفن همراه تو روزهای آینده تمهید کرده ایم. با توجه بوسیله اعلام داخل ساختمانی ماندن پیرو شریف ایران در خصوص مقابله با ویروس کرونا، این وزارتخانه امانت های اینترنتی را برای رفاه حال شهروندان مهیا کرده است که روزهای آینده فعال خواهد شد.»