عکس روز | تیک تاک در بمبئی

دولت ملی هند  ۵۹ اپلیکیشن چینی تلفن هوشمند از یکسره تیک تاک، هلو و وی چت را ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم در میانه منازعه داخل جریان میان هند و چین در منطقه هیمالیای شرقی اعلام می شود.

 Divyakant Solanki/EPA