طراحی وب رشته هنرستانی می شود

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، سیدمصطفی آذرکیش برخی عناوین رشته های جدید را اعلام و اشعار کرد: خدمات گلخانه ای، تعمیر ماشین های اداری، مهمانداری هواپیما، مرمت سواری هواپیما، فرآوری گیاهان دارویی، طراحی صفحات وب و تولید محتوای انیمیشن از یکسره رشته های متاخر در چهار مبنا صنعت، کشاورزی، خدمات و هنر هستند که متناسب با حاجت راسته حکم طراحی شده و تدریس خواهند شد.

وی افزود: جناب مدخل خصوصی و بنگاه های اقتصادی بوسیله قصد ابداع تناسب میان تسلط هنرجویان و نیاز بازار کار، یک حکم اجتناب ناپذیر است و لازم است نهادهای غرض گیر و دستگاه های ذیربط با داخل نظر قبض برانگیزنده های قانونی، انگیزه های لازم را در بخش خصوصی ایجاد کنند تا این ارتباط و تعامل میان بخش آموزش و بازار امر افزایش پیدا درنگ.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و تدریس هدایت و آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای راسته کار را از جمله اهداف هنرستان ها دانست و گفت: ترویج و تقویت فرهنگ تولید و کارآفرینی نیز تو آموزش های فنی و حرفه ای دنبال می شود.

آذرکیش ادامه داد: کارآفرینی مؤلفه مهمی درون ترقی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سرزمین است و در اسناد بالادستی چون سندتحول بنیادین نیز پهلو آن پافشاری شده است. بخاطر تحقق تکالیف سندتحول از سال ۱۳۹۰ درس کارآفرینی متوجه برنامه درسی ملی شد و دروسی متشابه فقره و فناوری داخل محور ششم، هفتم، هشتم و نهم گنجانده شد و کارآفرینی در گرداگرد متوسطه دوم همچنین به عنوان دروس پا بر جا آموزش داده می شود. ترقی آموزش های مهارتی در اجازه حکم آموزش و یادگیری قرار دارد و به منظور افزایش سهم سرمایه انسانی، از طریق آموزش مهارت، خلاقیت و کارآفرینی تلاش می کنیم.

وی با اعتراف اینکه محیط، فرصت کارآفرینانه و فرد کارآفرین سه مولفه مهم در مقوله فرهنگ کارآفرینی هستند، گفت: نقش ملعمان در ارتقای این فرهنگ را نمی استعداد نادیده گرفت. آنها می توانند تو قالب فرآیندهای یاددهی و یادگیری، فرهنگ کارآفرینی را نهادینه کنند.