ضایع اشتراک تلفن مدلل تا ۴برابر افزایش یافت

امروز در مجمع اشتراکی انبازی مخابرات ایران، سهام داران غیردولتی شرکت به افزایش حق وجه اشتراک مجله تلفن ثابت رأی دادند که از سال پیش جایگزین آبونمان شده بود.

موضوع افزایش حق اشتراک، با حیات مشاجره نمایندگان سهام عدالت و سهام نوبت تصویب شده و در ۶ سطح اعمال می شود؛ اعداد بین ۱۰۰ تا ۸هزارتومان خواهد حیات.

به گزارش پیوست، پس از ارجاع سهام شریک شدن مخابرات، سهام داران آن دربرگیرنده شرکت توسعه اعتماد مبین (۵۰ درصد به افزودن ی یک سهم)، سهام عدالت (۲۰ درصد)، دولت (۲۰ درصد) و سهام داران خرد (۱۰ درصد) می شوند.

حق پول اعانه تلفن ثابت براساس نرخ جدید به شرح تحت محاسبه خواهد شد:منطقهنرخ ابد (به تومان)بها جدید (بوسیله تومان)روستاها۱۰۰۱۰۰شهرهای کوچک۷۵۰۲۰۰۰مراکز شهرستان ها۱۰۰۰۲۵۰۰مراکز استان ها۱۲۰۰۴۰۰۰کلان شهرها۱۵۰۰۵۰۰۰تهران۲۰۰۰۸۰۰۰

مهدی صفری، مهتر هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران تو مجمع فوق العاده ی امروز، ۳۱ فروردین ماه، اظهار کرد که تعرفه ی خدمات مخابرات قید چند سال اخیر تکثیر نیافته بود؛ این درحالی است که درآمدهای همکاری مخابرات، بوسیله برهان اجرای مصوبه تیمار کدی (حذف کدهای بین شهری تلفن ثابت تو هر استان) کاهش یافته وجود.

بااینکه صفری می گوید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با این تکثیر حق تعهد پرداخت موافقت کرده، نمایندگان سهام عدالت و سهام دولت می گویند که رگولاتوری اجازه ی صدور این طور مجوزی را نداشته و تغییر داخل حق اشتراک یا تعرفه ها نیازمند مصوبه ی رگولاتوری است.

یک نماینده ی سهام داد همچنین گفت که با صدور رای دیوان عدالت اداری برای دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت، مخابرات نمی تواند از مشترکان خویشتن ضایع ابونمان ستاندن یواش. نماینده ی سهام قضا و قدر همچنین مخالفت خود را از این سبب مطرح کرد که انبازی مخابرات تو صیقل سود سهام دولت تأخیر داشته است.

به هرصورت، نرخ جدید عبث پول اعانه تلفن ثابت امروز بوسیله پسند اکثریت سهام داران انبازی مخابرات ایران رسید.بیشتر بخوانید:دلیل عمده شکایت از کسب وکارهای آنلاین: تحویل ندادن یا تأخیر درون تحویل کالااستفاده از اسنپ حکیم برای کارمندان اسنپ و ایرانسل مجانی شدفروشگاه های اینترنتی باید زیرمجموعه انجمن صنفی مربوطه فعالیت کنندضریب نفوذ تلفن ثابت تو کشور داخل سال ۱۳۹۸ کاهش یافته استتمامی مدارس ناحیه تا شهریور ماه به اینترنت همواره می شوند