شاید کروناویروس قبل از ساخت واکسن نابود شود!

به گزارش ایسنا و بوسیله نقل از مورد تایمز،یک متخصص بلای ناگهانی های عفونی از ایتالیا بوسیله نام پروفسور “متئو باستی”(Matteo Bassetti) مطالبه می بطی ء که ویروس “SARS-CoV-۲” که به نام کروناویروس متاخر شناخته می شود، براساس مشاهدات وی روی بیماران، شدت و زهرآگینی خویشتن را از دست داده است.

پروفسور “باستی” در مصاحبه با تلگراف گفت: این [ویروس] داخل ماه مارس و آوریل مثل یک ببر خشمگین بود، اما اکنون شبیه یک گربه وحشی است. حتی بیماران مرشد ۸۰ یا ۹۰ ساله اینک از بستر بیماری برمی خیزند و بدون دستیار مایه حین می کشند، در حالی که داخل دو یا سه گانه روز قبل آن نزدیک به اجل بودند.

این پزشک براساس تجربه خود معتقد است که کووید-۱۹ در حال تحول شدت خویشتن است. بوسیله گفته وی، عوامل مختلفی می تواند در تضعیف کروناویروس جدید دخیل باشد، از عموم احترام گذاردن قرنطینه و پیروی از پروتکل های فاصله گذاری مدنی که توانسته است شدت واگیر این ویروس را کم کند.

همچنین این عقیده وجود دارد که این کاهش شدت می تواند ناشی از گشایش درمان های کووید-۱۹ باشد.

“باستی” حتی اظهار می نرم که این ویروس ممکن است به یار خویشتن حتی قبل از اینکه یک واکسن بخاطر آن ساخته شود، از بین برود. این تو حالی است که کارشناسان می گویند واکسن های احتمالی کووید-۱۹ هم اکنون داخل کارآزمایی های بالینی هستند و به احتمال متجاوز می توانند در سال ۲۰۲۱ مصنوع و توزیع شوند.

البته همه با پروفسور “باستی” برابر نیستند. ادعای وی توسط سایر متخصصان این حوزه از جمله یک متخصص از دانشگاه کلمبیا به نام دکتر “آنجلا راسموسن” تک مخالفت صبر محزون و گفته است: هیچگاه مدرکی مبنی پیاده شدن اینکه کروناویروس درون حال از دست دادن قدرت خود است، حیات ندارد.

وی همچنین گفت که البته اکنون احاله و عالمگیر کمتری بود دارد، اما این بدان معنا نیست که ویروس تضعیف شده است.

یک متخصص دیگر از دانشگاه گلاسکو به نام دکتر “اسکار مک لین” نیز با “باستی” مخالف است و می گوید مطرح کردن این ادعا تنها پیاده شدن اساس مشاهدات مربوط به آزمایشات کروناویروس، خطرناک است. اگرچه وی اذعان داشت که از دید تئوری امکان دارد “SARS-CoV-۲” از طریق جهش تضعیف شود.

وی گفت که چنانچه ادعاهای جدیدی در مورد کووید-۱۹ به وجود می آید، باید بوسیله شکل سیستماتیک تأیید شود و هیچ کس نباید ویروس را بدون مدارک قابل اعتماد و موثق، تضعیف شده فرض کند.

فدایی از کارشناسان حتی معتقدند که ما در سال ۲۰۲۱ نیز میزبان کووید-۱۹ خواهیم بود، برای اینکه واکسن صرف نظر از آنچه مشارکت های دارویی می گویند در سال ۲۰۲۰ تولید و توزیع نخواهد شد.

اگرچه ممکن است امروز عالمگیر مصیبت کمتر از گذشته باشد، اما این بدان معنی ازاله که ما از خطر گذشته ایم.

چندین سرزمین تاکنون منحنی شیوع کووید-۱۹ را صاف کرده و قادر به آزاد کردن پله ای محدودیت ها شده اند، اما کارشناسان معتقدند موج دوم یا سوم شیوع این ویروس قریب الوقوع است.

از ابتدای نمود بیماری همگی گیر کووید-۱۹ بیش از ۹ میلیون تک ابتلا درون سراسر جهان تأیید شده است که بیش از ۴۷۰ هزاره تلفات و بسیار از ۴.۸ میلیون بهبودی گزارش شده است.

انتهای پیام