ساخت بالن ارتباطی ایرانی برای مواقع بحرانی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، چنانچه زلزله یا سیلی اتحاد بیفتد، نخستین اثرش قطع آب، برق، گاز، جاده و ارتباطات تلفنی است. البته امکان پذیر است جدی بلافاصله چندی از خدمات بخاطر مردم دعوا زده قابل تحمل باشد، اما پیمانه ارتباطات تلفنی یعنی بی خبری نیروهای امدادی، یعنی مشخص محو که کجا آسیب جدی تری دیده، خواه کجا انسان نیاز فوری بوسیله امداد دارند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، داخل ویدئوی «ایران هوشمند»، ساخت «بالن ارتباطی» که نتیجه معرفت و تلاش، پژوهشگران پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مصرف استفاده در مواقع بحرانی را تک وارسی صبر داده است.

پژوهشگران ایرانی در سال های اخیر با مدل سازی و ساخت یک سنخ بالن ارتباطی مشکل قطع ارتباطات در مواقع عصبی مربوط به اعصاب را حل کرده اند؛ بالنی که با تجهیزات بی سیم بر بلندی مناطق آسیب دیده، ارتباطات شبکه را بخاطر تعدادی از مردم و نیروهای امدادی قائم می کند.

این بالن با قابلیت حمل ۳۰۰ کیلوگرم برگ ارتباطی تا رفعت ۵۰۰ متری تصعید می درنگ و منطقه تلاطم خورده را تحت پوشش قرار می دهد و امکان وحدت متجاوز از ۱۰۰۰ نفر را به عارض هم زمان و ۱۰ هزار نفر را بوسیله قیافه غیرهمزمان با سرعت یک گیابیت برثانیه فراهم می کند. همچنین با دوربینی که استعداد زوم ۳۰ برابری دارد امکان رصد مناطق اطراف و پیدا کردن نقاط نیازمند بوسیله امدادرسانی را محقق می کند.

داخل سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ چند کود این بالن کاربرد شد، در اربعین حسینی داخل مرز مهران، درون ماجرای سیل پل دختر و مجادله سیل جنوب شرقی قلمرو. تنها در بحبوحه بحران است که ارزش این طور دستاوردی مشخص می شود و حکم مردم آسیب دیده و نیروهای امدادی را طرز می اندازد.