رای مثبت سهام داران همراه اول به افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران صبح امروز (١٢خردادماه) با محضر ۹۱.۴ درصدی سهام داران این شریک در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد که خلال آن، سهام داران این شرکت به افزایش تنخواه ی ۱۰۰ درصدی همراه اول رای مثبت دادند.

این نشست مطابق طلبیدن همراه اول از تمامی سهام داران، کارپرداز یا قرص مقام عرفی صاحب سهم و همچنین پلیس یا نمایندگان اشخاص حقوقی، به بررسی افزایش سرمایه این شرکت از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به ۱۹ هزاره و ۲۰۰ میلیارد ریال در قالب انتشار ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هزاره ریال صیقل که درنهایت با رأی سهام داران، پذیرش شد.

حمید فرهنگ، مدیرعامل همراه اول با ارائه گزارشی اجمالی از غرض هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران بخاطر اضافه سرمایه، تقریر کرد:این تکثیر تنخواه در راستای توافق ساختار مالی و حفظ نقدینگی تک نیاز برای ارتکاب تنخواه گذاری های آتی و جبران مخارج تنخواه ای این شریک شدن قیافه می گیرد.

وی درباره سیلان تغییرات سرمایه همکاری گفت: «سرمایه در بدو خصوصی سازی شرکت مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان حیات که با افزایش سرمایه ۹۳.۷ درصدی که ابتدای سال ۹۳ و غم زمان با توسعه فن شناسی نسل ثالث تلفن همراه عارض گرفت، از محل سود انباشته و اندوخته ها بوسیله مسکوک ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.»

مدیرعامل همراه مبدا ادامه داد:سال ۹۶ حزن برای ترقی فاز هفتم شبکه (LTE)، سرمایه شرکت با رشد ۱۴۰ درصدی به ۹۶۰ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی رسید. صددرصد افزودن سرمایه پذیرش شده در میتینگ امروز نیز به شکل ۷۲۰ میلیارد تومان از محل منفعت انباشته و ۲۴۰ میلیارد تومان از مطالبات حال شده سهام داران و آورده نقدی آنان، صورت می گیرد.

مدیرعامل همراه اول همچنین یادآور شد: «با حیات افزودن تنخواه صددرصدی، مجموع تنخواه شرکت ارتباطات سیار ایران همچنان کمتر از یک چهارم برنامه سرمایه گذاری سال سیال است؛ قرار است امسال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری روی توسعه شبکه رخساره گیرد.»

اتیکت تأکید کرد: «همچنین در پنج سال پیش رو نیاز به تنخواه گذاری ۲۰ هزاره میلیارد تومانی موجب شکل پذیری درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطابق دستور کار راهبرد پنج ساله این شریک داریم.»بیشتر بخوانید:همراه نخست فناوری تولید HSM را بخاطر تأمین حمایت سیم کارت بومی کردهدیه یک گیگابایتی اپراتورهای تلفن همراه بوسیله مناسبت روز ارتباطاتسود تمام عیار ۳۴۰۰ میلیارد تومانی همراه اول در سال ۱۳۹۷مجمع اشتراکی سالیانه همراه اول ۱۵ اردیبهشت برگزار می شوداختلال در صدور شهود جدید همراه اول و یک طرفه شدن خطوط فدایی مشترکین