دو روی مبلغ مجریان تلویزیون

یکصدونهمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطاتبه صاحب امتیازی مؤسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل با مدیرمسئولیتی امیرعباس تقی پور منتشر شد.

 در این شماره می خوانیم: ادغام روابط عمومیدر حوزه مدیریت؛ اقدامی محکوم بوسیله انقراض: سرمقاله امیرعباس تقی پور مدیرمسئول ماهنامه به یاد استاد هوشنگ عباس زاده، چهرۀ سزا خرد تبعه در حوزۀ روابط عمومی: دلمان برای تان تنگ می شود نوشته محمد دشتی مطالعه نمونه اطلاع کاربران شبکه های اجتماعی از وضعیت عضویت داخل شبکه ها و پروتکل های مربوطه نوشته مشترک محمد سلطانی فر و نیلوفر رهگذر مهران مدیری پرسونال برندی قدرتمند…نوشته امیرحسین نوریان اخبار مصنوعی در سال 2019؛ زنگ ها برای که به ندا درمی آید؟ نوشته سیدغلامرضا فلسفی ازی تاج و تخت درون دانشگاه ها و تحقیقات علمی درباره آن نوشته نگین حسینی عصر گفتمان 21خواندن به مثابه قدرت گفتمانی تصنیف حسن بشیر گفت وگوی علی البرزی با پیش کسوت مطبوعات در حوزۀ مجموعه داری و آرشیو مجلات طنر ایرانی: حافظ 60 سال گنجینۀ متلک ایران حرفه ای که صرفاً یک حرفه ازاله! بایگانی ای عرشه دید امیرعلی خلج درباره   «لری کینگ» و «چارلی رز»؛ خاموش کردن بزرگان تصنیف میثم سلیمانی مغضوبان سیما گزارش مدیریت ارتباطات از ممنوع التصویر شدن مجریان تلویزیونی کفِ روی آب! نوشته بهرام تیموری دِرِشکی گفت وگو با نوید خنجری: مبنای انتخاب مجری ها شایسته سالاری حلق بخاطر مخاطبت بجنگ! تصنیف محدثه ثنایی فر گفت وگو با محمدفؤاد صفاریان پور، برنامه سازتلویزیونی: پیش نیاز انجام شرافتمندی است گفت وگو با اعظم کریمی: با آدم هستم، پس هستم مصاحبه با هرمز شجاعی مهر، مجری پیش کسوت رادیو و تلویزیون: باید شخصیت متناسب قبولی برای مخاطبان تان داشته باشید گفت وگو با مهسا کشور مرزبان: تا زمانی که تقلید می کنیم، یک کپی تسویه با عنصر هستیم درباره قوطی ای که بیست ساله نشد: دکور نود بوسیله شرط چاقو! تصنیف: ابوالفضل رجبی واکاوای رفتار قوطی صداوسیما داخل قضیه شهردارِ اسبق تهران؛ نجفی، استاد و اخلاقیات نئولیبرال تصنیف صادق رضایی منش اسماعیل امینی: مجری صداوسیما همین است که هست مدیریت رسانه یکی از ارکان مدیریت مجادله: سیلیِ سیل بر مدیریت کشور نوشته احمد قویدل در باب الفبای عیبناک الخلقه: سیل، سیاسی نگری، کم سوادی و حرف های تکراری! نوشته: سینا تفنگ چی عمل نیک در سرزمین نفوذ ناقلا تصنیف شیما محمدی زرغان