دلیل اساسی شکایت از کسب وکارهای آنلاین: تحویل ندادن خواه تأخیر تو تحویل کالا

هم گذاری ی کسب وکارهای رمزی گزارش شکایت های ثبت شده از کسب وکارهای مجازی از سال ۱۳۹۷ تا تیر ۱۳۹۹ را منتشر کرده است. براساس این گزارش، شکایات ثبت شده ی مردم از کسب وکارهای مجازی در مدت سه گانه سال، به ۸ هزار و ۲۴۵ مورد فصیح که ۸۳ درصد آن ها مختومه و ۱۰ درصد نیز لغو شده است. اتحادیه علاوه پیاده شدن پنل خود، بوسیله شکایات انسانیت احاله شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارشاد، حجره اصناف ایران و ای نماد نیز جستار کرده است.

برای بزرگنمایی روی شمایل کلیک کنید

داخل شکایات مربوط به پنل نماد تکیه گاه الکترونیکی، بیشترین شکایات، برابر با ۴۷ درصد موارد از میان ۲ هزار و ۱۷۵ فقره، بوسیله «حاضر بودن نمایش ی نوکری خواه تحویل کالا» و پس از آن، بوسیله «تباین کالا و خدمت اعلامیه شده در وب سایت» با ۲۳ درصد شکایات مربوط بوده است.

در حوزه هایی که هيئت قانونگذاری ی کسب وکارهای رمزی شکایات مردم را بررسی کردند، حوزه ی «عدم تأمین لوازم یا ارائه ی نوکری» با ۲۰/۹۲ درصد زیادترین استاندارد و مملکت ی «فسخ نگاهداری از داده های مصرف کننده» با ۱/۱۲ درصد کمترین میزان شکایت را ازآنِ خود کرده است. دیگر دسته بندی ها محتوی «لیس تحویل بوسیله موقع کالا یا ارائه ی نوکری» با ۲۵ درصد، «عدم پاسخ گویی باهم اتحاد کردن به نارضایتی مصرف کننده طی سه روز کارگر» با ۱۷/۲ درصد، «تحمیل شروط غیرمنصفانه بوسیله مصرف کننده» با ۱۱/۷ درصد، «عرضه ی کالای غیرمجاز» با ۳/۴ درصد، «لیس تأمین کالا یا نمایش ی خدمت» با ۳ درصد، «نقض نگاهداری از داده های مصرف کننده» با ۱/۵ درصد و سایر موارد با ۲۷/۵ درصد بوده است.

به گزارش هيئت قانونگذاری ی کسب وکارهای مجازی، در سال ۱۳۹۸ زیادترین نمونه شکایات، یعنی ۲،۶۷۷ مورد، ثبت شده است. از شکایات ثبت شده درون سال ۱۳۹۷، تعداد ۱۱۴۳ مورد به کسب وکارهای قامت و ۲۶۷ مورد به تصرف وکارهای غیرعضو تعلق داشتند. در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱،۷۶۲ شکایت به تصرف وکارهای عضو و ۹۱۵ شکایت به کسب وکارهای غیرعضو علاقه دارد. در سال ۱۳۹۹ نیز، تعداد ۱،۰۵۷ مورد شکایت مربوط کسب وکارهای عضو و ۴۶۹ شکایت مربوط بوسیله کسب وکارهای غیرعضو شده است.

درون مدت سه سال و تو میان شرکت های پیکر و غیرعضو اتحادیه، به طور کلی حوزه ی «لیس تأمین کالا خواه ارائه ی خدمات» بیشترین شکایت و مملکت ی «فسخ حفاظت از داده های مصرف کننده» کمترین مقیاس شکایت را تجربه کرده؛ البته مملکت ی «نمایش ی کالای غیرمجاز» داخل سال ۱۳۹۹ کمترین استاندارد شکایت را داشته است.

بخاطر مبصر نمایی روی تصویر کلیک کنید.بیشتر بخوانید:التهاب نرخ داخل بازار گوشی هوشمند همچنان امتداد داردهمه گیری ویروس کرونا در ایران از نگاه آمار و ارقام [به روزرسانی: ۱۷ نشانه ۹۹]وزارت صمت: رویه واردات گوشی هوشمند بالای ۳۰۰ یورو هیچ تغییری نکرده استواردات و رجیستر گوشی هوشمند بالای ۳۰۰ یورو بوسیله کشور ممنوع است [اطلاعیه متاخر انجمن واردکنندگان افزودن شد]وزیر ارتباطات: ممنوعیت واردات گوشی های گران تر از ۳۰۰ یورو بازنگری می شود