حمله هکری به سامانه های ۲ شرکت هواپیمایی ایران | چه اطلاعاتی مشخص شده است؟

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از شرق، کانال تلگرامی webnews اخیرا داخل خبری‏ اخبار کرد مدخل متناسب توجهی از اطلاعات جمعی و خدمه و بیش از پنج هزاره اطلاعات دیتابیس هواپیمایی هما افشا شده است.

در جوهر حال، سامانه مفروضات پرواز شرکت هواپیمایی ماهان نیز مورد حمله هکری راحتی گرفته و داده ها آن داخل فروم های اجنبی در حال فروش است، اما هنوز بها مفروضات آن روشن زدودن.

این شناسایی تو حالی منتشر شده که روابط عمومی شرکت هواپیمایی ماهان داخل گفت وگو با «شرق»، حمله هکری را تأیید کرده اما گفته این موضوع داخل حال رسیدگی است و هنوز مشخص حلق آیا منجر به بخیه اطلاعاتی شده یا نه.