حذف ۸۰۰ میلیون کاربر گوگل در رخ تحریم هوآوی

نرمی به نقل از راشاتودی نوشت: مدیرعامل هوآوی هشدار داد، اگر هوآوی از سیستم اندروید گوگل روی گردان شود، این شریک فن شناسی آمریکایی تعداد بیش اضافی از کاربران خود را از دست خواهد عدالت.

رن ژنگفی، تو گفتگو با سی ان بی سی گفت: هوآوی ابد مورد توجه استراحت خواهد داشت و اگر ما سیستم گوگل را لود نکنیم، گوگل در آینده ۷۰۰-۸۰۰ میلیون کاربر خود را از مشت خواهد رحم.

غول ارتباطات چین، هوآوی، توسط آمریکا مستنطق بوسیله جاسوسی بخاطر پکن شد و داخل لیست سیاه واشنگتن قرار گرفت. گوگل هم که سیستم عامل اندروید آن توسط بسیاری از گوشی های هوآوی مورد استعمال قرار می گیرد، از تجارت با این شریک شدن منع شده است.