تاسیس یک ریزپردازنده ۸۰ برابر کارآمدتر از استاندارد های امروزی

به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، محققان دانشگاه ملی “یوکوهاما” در ژاپن ریزپردازنده ای تولید کرده اند که ۸۰ برابر کارآمدتر از پیشرفته ترین ریزپردازنده های امروزی است.

غلبه محاسبات، امروزه یکی از بزرگترین عوامل محرکه ترفیع فناوری است. همانطور که نیاز به قدرت محاسباتی به نعوظ نامحدودی افزایش می یابد، نرخ محدودی کارمایه وجود دارد که می تواند بخاطر این اهداف کاربرد شود. این یکی از مشکلات اساسی پرگیر افزایش وحدت و تقاضای انرژی از زیرساخت های رایانه ای داخل حال رشد است.

بوسیله عنوان مثال، بسیاری از مراکز داده مدرن باید از نظر جغرافیایی در مجاورت آب قرار داشته باشند تا بتوانند یخ کننده کافی را برای رایانه ها تأمین کنند. 

این موضوع، عملکرد زیرساخت های پیشرفته محاسباتی را محدود می کند. کاهش تقاضای انرژی بخاطر محاسبات، تند ترین متد برای حل این دشوار است و این ریزپردازنده جدید ممکن است این کار را انجام دهد.

تحقیقات این تیم در مجله IEEE of Solid-State Circuits منتشر شده است و جزئیات نکته سنج نحوه دستیابی این تیم به این طور ریزپردازنده کارآمدی با استعمال از ابررساناها توضیح داده شده است.

بزرگترین محدودیت پیرامون ریزپردازنده جدید شرایطی است که برای عملکرد کارآمد آن لازم است، چیزی که محققان تقریر داشتند داخل آینده بر آن غلبه خواهند کرد.

استفاده از ابررساناها بخاطر سازه های الکترونیکی دیجیتال به این تیم اذن عدالت ریزپردازنده ها را بهینه کند. فرآیندی که آنها استفاده کردند، “کوانتوم-شار-پارامترون آدیاباتیک” یا “AQFP” نامیده می شود. این فرآیند به عنوان یک پله برای ریزپردازنده های اندک مصرف و با کارایی بالا ارتکاب می درنگ.

به طور سنتی، ابررساناها برای امر با ابزار کارآمد بوسیله مقدار اضافی خنک کننده حاجت دارند و باعث می شوند پس از در رویت گرفتن نیاز به برق برای ابررسانا، بخاطر استعمال داخل ریزپردازنده های کارآمد نامناسب باشند. با این حال این تیم دریافت که ریزپردازنده های مبتنی کنار ابررسانای ابداعی آنها حتی پس از در نظر دریافت انرژی ابررسانای مورد حاجت برای مایه “AQFP”، هنوز غصه ۸۰ طبق کم مصرف پر حرارت است.

این تیم تحقیقاتی پس از اثبات اولیه طرح خود درون مقالات و تحقیقات، اکنون تو حال کار کنار روی بهبود دستگاه با تمرکز بر مقیاس پذیری است تا بتواند در طیف وسیع تری از موارد کار بطی ء.

انتهای پیام