امیر ناظمی: تعدد سامانه های احراز هویت، خلاف مصوبه شورای ممتاز فضای مجازی است

به نقل از اداره فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی،معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، تعدد سامانه های احراز هویت را عامل سردرگمی مردم و نارضایتی بسرنوشت شوم دچار کردن خصوصی نشانی کرد. به گفته ی دستیار وزیر ارتباطات، درحال مهیا «سماوا» به عنوان سامانه ی احراز هویت محترم داخل فضای مجازی، با وظیفه ی مطابقت کدملی و عده تلفن همراه افراد فعالیت دارد و وجود سایر سامانه های متعدد احراز هویت در کشور توسط دستگاه های اجرایی، موازی کارگر و خلاف مصوبه ی شورای ممتاز فضای مجازی است.

امیر ناظمی، موازی موثر در زمینه ی احراز هویت را با مخاطراتی همراه دانست و آن را زمینه ای بخاطر خلق کردن ناامنی در مرزوبوم ی امنیت اطلاعات، به ریسک افتادن حریم خصوصی افراد، سردرگمی مردم، ناخرسندی بخش خصوصی، تحدید غیربهینه بودجه ی پاره دولتی و هدررفت هزینه های نصیب و قسمت عنوان کرد.

رئیس سازمان فناوری مفروضات ایران در مجمع صاحبان سهام سازمان، محورهای چهارگانه ی عملیاتی برنامه ی بودجه اعم از دولت الکترونیک، مدیریت شبکه ی ملی اطلاعات، کسب و کارهای نوپا و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را توضیح کرد. به گفته ی امیر ناظمی، ایران در حوزه ی دولت الکترونیک در سال گذشته، تجربه ی رشد چند برابری را داشته که به تطویل والا است:نمو دو برابری از تعداد ۲۷ دستگاه سرویس دهنده بوسیله ۵۲ دستگاهرشد دو برابری از ۶۸ دستگاه خدمت گیرنده بوسیله ۱۵۳ دستگاهرشد دو و نیم انطباق از ۳۵ خدمت بوسیله ۸۳۷ خدمتانجام زیاد از ۸۱۶ میلیون تراکنش در سال گذشته ازطریق مرکز ملی تبادل مفروضات ناحیه (NIX)بیشتر بخوانید:بایگانی مدارک هویتی مشتریان درون دفاتر پیشخوان غیرقانونی اعلام شدهزینه اینترنت ثابت احتمالا ۳۰ درصد افزایش یافته استاستفاده از سامانه شاد درون بستر شاتل موبایل رایگان شدتاکسی پرنده مهربانی ماه داخل کرسی ایران به پرواز درمی آیدخدمات دهی 5G تو ایران از کیش آغاز می شود