الکسا به زودی به سؤال های پرسیده نشده ی کاربران پاسخ می دهد

مردم ها درون پاره کند افزار و باطراوت افزار پیشرفت بسیاری کرده اند و بوسیله مرحله ای روان اند که هیچگاه یک از گذشتگان، حتی تصور تیمار نمی کردند. از تلفن های هوشمند گرفته تا ابررایانه ها، همه روزی تنها یک تخیل در ذهن داشمندان و محققان بودند. البته ساخت وسایل جدید به معنای عدم تکامل آن ها نیست؛ زیرا که بسیاری از مواردی که تاکنون ساخته شده اند، با پیشرفت فناوری بهبود می یابند. دستیارهای صوتی نیز از این فرایند تابعیت می کنند. این فناوری همیشه در حال پیشرفت است و ما حقیقتا از نهایت آن خبر نداریم. به تازگی گزارش جدیدی درباره ی دستیار صوتی الکسا منتشر شده است که از اتفاق زیاد جالبی برای آن خبر می دهد.

مقابل پست جدیدی که در سایت آمازون منتشر شده، دستیار صوتی الکسا (Alexa) صبر است توانایی ایفا یک کار جدید رداشته باشد. گفته می شود این دستگاه می تواند سؤالات و پیشنهاد ها بعدی کاربر را که اهداف ملبس او را پیش بینی می کنند، ارائه کند.

مقاله های مرتبط:الکسا تا سال ۲۰۳۰ چه استعداد های جدیدی فاحش می کند؟الکسا و معاون صوتی گوگل ممکن است وسایل استراق سمع باشند

این ویژگی جدید است؛ اما کاربران الکسا شاید از شنیدن آن تعجب نکنند. آمازون بیش از یک سال است که به آرامی در حال  قابلیتی بوسیله نام Hunches را ترقی می دهد. این قابلیت به الکسا امکان می دهد وسیله مسکن ای که کاربر احتمالا قصد دارد آن را فعال یا غیرفعال کند، پیش بینی درنگ.

برای مثال می نبوغ به قفل کردن درون هنگام خاموش کردن چراغ ها در شب اشاره کرد که الکسا می تواند بوسیله نرم کردن زمان آن را پیش دماغ کند. اینک قرار است الکسا در سطح گسترده رطوبت این کار را ارتکاب دهد و بدین شکل بیشتر از همیشه برای کاربران کارگر باشد. با پیش دماغ های جدید الکسا تا اینکه می توانید از آن بپرسید چقدر زمان لازم است که چای خنک شود؛ سپس این دستیار صوتی بخاطر شما تایمری تنظیم می کند که اطلاعات مربوط بوسیله این سؤال در آن وجود خواهد داشت.

اکنون مدتی است که آمازون چشم انداز خویشتن برای مصرف از کمک صوتی در فضا خانه را گسترش داده و قرار است این دستگاه ها بیشتر از آن چیزی باشند که پیش مرطوب تصور می شد. این شرکت سرود دارد الکسا را از یک کمک صوتی میسر به مدیر پیش بینی کننده فضا شوهردار ارتقا دهد. بدین لباس این دستگاه می تواند با الگوریتم های مبهم ی خود کارهایی که کاربران می خواهند ایفا دهند، پیش بینی و بهینه نتیجه را برای آن ها آماده نرم. درواقع می توان گفت الکسا می تواند به عنوان یک معاون بخاطر کمک کردن در ارتکاب امور روزانه به کاربران استفاده شود.

با توجه بوسیله پیشرفت دستیارهای صوتی، به نظر می رسد تو آینده ای خیر چندان دور می قابلیت بوسیله آن ها بیشتر از همیشه برای اجرا امور اعتماد کرد. به نعوظ طاسی ترقی دهندگان زیادی در حال امر کردن روی دستیارهای صوتی هستند و به همین برهان می قابلیت به سرعت بالای گسترش عملکرد این مایه ها اطمینان داشت.

دیدن شما کاربران زومیت درباره ی استعداد آینده کمک صوتی الکسای باهم اتحاد کردن آمازون چیست؟ به نظر شما پیشرفت این مایه می تواند به بهبود کیفیت زندگی آدم مدرن معاون کند؟بیشتر بخوانید:دستگاهی که موسیقی را مستقیم داخل سر پخش می کندآمازون همچون اپل به سراغ مصرف از تراش اختصاصی می رودتصویر نمونه بازپسین ایرتگ اپل علنی شدراهکار پاناسونیک برای برداشتن ایرباد از روی ریل قطارپهپاد DJI Mini 2 با توانایی ضبط ویدئو 4K شناساندن شد