اطلاع دلگشا وزیر ارتباطات برای کاربران خانگی اینترنت

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، مراسم رونمایی از کاربست های ۵G در ایران و «دلمه شدن تفاهم مجله های خودروی خودران و بیمارستان هوشمند» در سالن پژوهشگاه ارتباطات و فناوری معلومات برگزار شد.

محمدجواد آذری جهرمی در این رسوم با تقریر اینکه درون حوالی های متنوع اتفاقات زیادی برای ایران بی ریا ولی کشورمان همچنان پابرجا سرمد باقی مانده است، گفت: آینده روشن برای یک بی مانند نیست، بخاطر یک سرزمین و نسل است. رویای آینده روشن عمده است، اما مهتر از آن سعی هایی است که همه افراد باید بکنند و باید توجه داشت که هر دولتی داخل دوره های مختلف مشکلات اختصاص خود را دارد.

وی امتداد داد: داخل حوزه های مختلف توسعه علم، حوزه سلامت، مملکت فضایی، حوزه بصیرت بنیان و پاره های دیگر، تلاش های مختلفی ادا می شود. ما برای ساختن آینده روشن، پروگرام ایران هوشمند را ردیابی کردیم. دانشگاه تهران این پروگرام را نوشت و اندیشمندان از مملکت های مختلف روی آن فقره کردند و منظومه مدونی از فعالیت ها تدوین شد. این برنامه سه ماه است که بوسیله شورای عالی فضای مجازی ارائه شده و رئیس جمهوری مقاطعه داده که در طالع بررسی قرار گیرد.

او همچنین گفت:  ۵G تا اختتام سال بخاطر کاربران خانگی کوشا می شود. آشنایی با اینترنت دوده ۵