ابداع دارویی که به طرز شگفت آوری تو برابر سرطان می ایستد

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، دامنه وسیعی از داروها تو حال توسعه هستند تا به مبارزه با عطارد معاون کنند، اما گاهی اوقات آنها با شریک شدن یکدیگر و بوسیله عارض جفتی بهتر از تکی کار می کنند.

اینک محققان مؤسسه فناوری ماساچوست(MIT) یکی از جدیدترین داروهای پویای ترکیبی یا جفتی شگفت آور را وقوف کرده اند که ترکیبی از دو کلاس دوا است که تو حال مجهز به طور گسترده ای مورد استفاده صبر می گیرند.

جالب توجه است که این دو دارو تو ترکیب با یکدیگر به قانون ای کاملاً متفاوت از پیش بینی دانشمندان عمل کردند.

محققان با یک گروه از داروهای مهارکننده “PLK1” فاتحه کردند که داخل گذشته کارایی خویشتن را از کار افتادن کرده بودند و تو آزمایشات بالینی فاز ۲ آزمایش می شود. محققان تصمیم گرفتند تا اثرات این نوع دارو را محکمی کنند تا ببینند آیا می نبوغ آن را مؤثرتر کرد یا خیر.

مهار کننده های “PLK1” اساساً با درگیری با میتوز خواه همان شاخه سلول کار می کنند، فرآیندی که سلول های سرطانی از آن برای تجزیه و تقسیم تند استفاده می کنند. اما واقعه جانبی آنها این است که سبب آسیب اکسیداتیو به سلول ها شوند و این چیزی بود که محققان می خواستند آن را تحول دهند.

محققان معتقدند که مهارکننده های “PLK1” چنانچه برای حذف واقعه جانبی، با یک داروی دیگر ترکیب شوند، می توانند تو کشتن سلول های سرطانی کاراتر باشند و به یک قاتل قوی سرطان تغییر شوند.

بنابراین یک دوا به اشتهار “TH588” با این دوا ترکیب شد و محققان آنها را با غصه هماهنگ کردند و روی انواع سلول های سرطانی مورد آزمایش قرار دادند.

داخل نهایت مشاهده شد که عملکرد خیلی خوبی دارند و محققان دریافتند که این داروها می توانند قیمت قابل توجهی از داروهای مصرفی مورد نیاز برای مبارزه با عطارد را کاهش دهند. تا اینکه در فدایی موارد، فقط ۱۰ درصد از دوز اولیه هر دارو، همان میزان اجل و میر سلول های سرطانی را منجر می شد که قبلاً با دوزهای بیشتری از این داروها ممکن می شد.

“برایان جافین” دبیر این تجسس گفت: واقعاً قابل توجه است. این تیمار افزایی بیشتر از آنچه معمولاً از یک ترکیب انتظار می رود، ادا کرد.

ولی این پایان داستان حلق. درون بازبینی نکته سنج تر، تیم متوجه شد که قدرت این داروی جفتی حذف آسیب اکسیداتیو حلق. پس از انجام تجزیه و تحلیل نرم افزاری و ایفا آزمایش های بیشتر، تیم باخبر شد که “TH588” دقیقاً روی هدف شبیه با بازدارنده “PLK1” یعنی “دوک شاخه” می نشیند. دوک تقسیم یک ساختار است که برای آمادگی سلول برای تقسیم شدن تشکیل می شود.

“دوک تقسیم” ساختاری است متشکل از گروهی از میکروتوبول ها که در حرکت دادن کروموزوم ها نقش دارند. در زیست شناسی سلولی، دوک تقسیم ساختاری است که کروموزوم ها را بین دو سلول دختری تفکیک می کند. دوک شاخه بخشی از اسکلت سلولی در سلول های یوکاریوت محسوب می شود. هر یک از رشته های دوک از یک میکروتوبول ساخته شده است. این ساختار به این علت به دوک نامدار شده است که داخل قطب های سلول، لفافه ها به هم نزدیک می شوند و در استوای سلول از تیمار دور می شوند و ساختاری دوک مانند را پدید می آورند.

“مایکل یافه” پژوهشگر ارشد این استفهام می گوید: ترکیبی که ما ساختیم بسیار جالب است. غلام هرگز تا به حال ندیده بودم دو دارو دقیقاً یک هدف مثل و یک فرآیند را مقصد بگیرند.

مزایای متعددی تو این کشف غافلگیر کننده حیات دارد. از آنجایی که این داروی ترکیبی نوعی از فرآیند تقسیم سلولی را کمال مطلوب می گیرد که فقط سرطان از آن مصرف می کند، تنها سلول های سرطانی را از بین می برد و به سلول های سالم کاری ندارد.

هر دوی این داروها نسبتاً رایج هستند، به این معنی که آزمایش های بالینی می تواند طی یک تا دو سال آینده مطلع شود و قرین یک داروی تازه ترقی یافته نیاز بوسیله زمان زیادی برای آزمایش بالینی ندارد.

“یافه” می گوید: داروی ما ترکیبی از یک دسته از داروها است که بسیاری از مردم در حال مهیا در حال مصرف از آن هستند که با نوع دیگری از دارو که چندین شرکت داروسازی درون حال توسعه آن هستند ترکیب شده است. غلام پندار می کنم این موضوع امکان مصرف آن روی بیماران را امکان پذیر می یواش.

مهم نم از همه، تجزیه و تحلیل کند افزاری بینش بهتری به آویشن درباره اینکه چگونگی سلول های سرطانی داد و اهداف متاخر بالقوه دارویی را برای تداخل درون این جریان بوسیله نمایش گذاشت. در واقع، داروهای موجود که در حال حاضر شناخته شده اند برخی از این اثرات را دارا هستند، اما تا به حال در درمان های سرطان اعمال نشده اند.

این تفحص در مجله Cell Systems منتشر شده است.

انتهای پیام